A Word from The Pastor

Leven naar de wet van de Heer maakt gelukkig (9)
‘Moge Uw liefde mij vertroosten, zoals U aan Uw dienaar hebt beloofd.’ Psalm 119:76

Liefde en trouw. Twee woorden die bij mij opkomen als ik aan (mijn geloof in) God denk. Vorige week heb ik wat geschreven over Zijn eeuwigdurende trouw vanuit vers 64. Vandaag lees ik in vers 76 over Gods liefde.Met Zijn liefde wil God je troosten.
n alles wat je moeilijk vindt en waar je je bezorgd over voelt, is Hij bij je. Hij troost je. Hij verzacht je pijn en richt je hart op Hem en op Zijn koninkrijk.
Wij zijn dienaars van Hem. In het Nieuwe Testament schrijft Paulus zelfs dat ‘wij Gods medewerkers zijn,’ (1 Korintiërs 3: 9). Daarom doet God dit. Hij heeft het beloofd. Laat je door Hem troosten, vandaag en alle dagen van je leven. Hij heeft je lief.

Kring Verder na Verlies
In de kring Verder na Verlies (VnV), hebben wij gesproken over rouw en troost als je zo’n groot verlies hebt te verwerken als het overlijden van je geliefde. Vaak na een levenslang huwelijk van meer dan 40, 50 of 60 jaar. Een vraag is bijvoorbeeld waarom er zoveel verdriet is bij Gods kinderen? ‘Doe mijn tranen in Uw kruik’, lees ik dan in Psalm 56: 9. Een zinnetje dat laat zien dat God mijn tranen opvangt. God doet recht aan ons verdriet. Als je soms het gevoel hebt dat het nu wel genoeg is geweest, weet dan dat het bij Hem anders is. God poetst het verdriet niet weg, maar wil bij je zijn. Juist in moeilijke tijden vangt Hij je tranen op en bewaart ze, tot de dag dat wij thuis zullen komen. Dat geeft kracht, geeft moed, om toch verder te gaan, ondanks alles.
Bidt u mee voor hen die zo’n groot verlies hebben te dragen, onlangs of al wat langer?

 Vredegroet
‘Leef niet alleen voor het geld, en wees tevreden met wat je hebt. God zorgt voor je, want Hij heeft zelf gezegd: ‘Ik zal bij je blijven, Ik zal je niet in de steek laten.’ We kunnen dus vol vertrouwen zeggen: ‘De Heer zal mij helpen. Daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.’ (vrij naar: Hebreeën 13: 5-6).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93