A Word from The Pastor

Leven naar de wet van de Heer maakt gelukkig (10)
‘Mijn ziel smacht naar de redding die U brengt, in Uw woord heb ik mijn hoop gesteld’ (Psalm 119: 81).

Mijn ziel. Weet u wat dat is, uw ziel? Dat is die kwetsbare binnenruimte net onder of rond de plek van je hart. Het is je levenskern, dat wat je maakt tot de persoon die je bent. Daar is het in uw leven om te doen. Want de ziel sterft nooit en gaat na het overlijden naar God in de hemel (Openbaring 6: 9-11).
Op die ziel moet je zuinig zijn. Daar moet je goed voor zorgen. Daar mag je goed door God voor laten zorgen. Want Hij brengt redding in je leven, nu al. Hij maakt heel wat stuk is, Hij troost als je verdriet hebt, Hij vergeeft als je faalt. Dat is wat je ziel nodig heeft en waar je elke dag naar mag verlangen. Hoop op God, lees je Bijbel, want alles wat Hij in Zijn Woord zegt, is redding brengend en heilzaam. Luister met heel je hart. Naar de richtlijnen die Hij geeft, de weg die Hij wijst. In het Woord van onze God lees je woorden van eeuwig leven. Ook vandaag is dat balsem voor je ziel.

Vredegroet
‘Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven’ (HC, antwoord 1c).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93