A Word from The Pastor

Uitzien naar de Heer, Jezus Christus, Zoon van God

‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat’ (Johannes 1: 1-3).
Advent. Uitzien naar kerst. De komst van de Zoon van God als mens naar onze wereld. ‘En er was geen plaats voor Hem in de herberg’, zo lees ik al jaren in het Lucas-evangelie. Dit vers geeft voor mij aan dat er sinds die begintijd eigenlijk niets is veranderd, als het gaat om het uitzien naar de komst van Jezus Christus naar onze wereld, toch? Want hoe kijken mensen vandaag uit naar de (2e) komst van Hem; Zijn wederkomst om te redden, om te oordelen de levenden en de doden (art. 7 Apostolische geloofsbelijdenis)?
Sola Scriptura. Alleen in Gods Woorden, de Bijbel is een antwoord te vinden. Johannes geeft daar in zijn evangelie een prachtig getuigenis van de Heer, Jezus Christus, Zoon van God. ‘Jezus is het Woord. Hij is bij God en Hij is God.’
Alles begint en komt tot voleinding bij Hem. Alles is van Hem. Jezus is sprekend God. Hij staat ook aan het begin van jouw leven. Aan het begin van elke dag. Luister naar Zijn stem. Hij wijst je de weg. Geloof in Hem en je zult leven en in eeuwigheid niet sterven. ‘Want Hij is de Opstanding en het Leven’ (Johannes 1 en 11: 25-26).

Vredegroet
‘Jezus zei tegen de mensen: ‘Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan bij mij. Ik zal je rust geven’ (Matteüs 11: 28 – BGT).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93