A Word from The Pastor

Uitzien naar de Heer, Jezus Christus, Zoon van God

‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’ (Johannes 1: 4-5).
Advent: uitzien naar de komst van de Zoon van God als mens naar onze wereld. Kerst: feest van het Licht.
‘En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen, heeft het niet gegrepen.’ Zo staat het al vele eeuwen in de Bijbel. Hoe waar is die profetie gebleken.
Ook vandaag de dag is het voor een moderne westerling, ontwikkeld en goed opgeleid in allerlei wetenschap niet gemakkelijk om in dit Evangelie te (blijven) geloven.
Maar Jezus heeft laten zien met Zijn leven en leer dat Hij een en al leven is. Het echte goede leven tot in eeuwigheid is alleen bij Hem te vinden. Hij ontsteekt het licht in ons bestaan. Dat betekent dat je niet in het donker hoeft te blijven staan. Laat Zijn licht de duisternis, die er nog steeds is en misschien wel in alle hevigheid toeneemt, overwinnen. Leef in het Licht van Jezus. Doe dat elke dag van uw leven. Getuig ervan, zoals Johannes (de doper), door God gezonden om te getuigen van het Licht. Johannes was zijn naam. Want de Heer is genadig. Het ging niet om hem zelf, het gaat niet om jou of andere dienaren van Hem. Johannes wees mensen de weg naar het Licht. Zo zijn er ook vandaag in uw leven mensen (geweest) die getuigden van Jezus, het Licht voor de wereld, zodat u bent gaan geloven. Wees dan ook zelf een getuige van het licht dat Leven geeft!

Vredegroet
‘Het licht van een rechtvaardige brengt vreugde’ (Spreuken 13: 9).
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93