A Word from The Pastor

Uw woord is een lamp voor mijn voet

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad’ (Psalm 119: 105).

Een nieuw jaar – Anno Domino
Dat Gods Woord daarbij ons de richting wijst. Ook al is het stikdonker op het pad dat je gaan moet. Hoe troostrijk zijn dan die gebedswoorden, net over de helft van deze lange psalm 119: ‘Uw Woord is een licht op mijn pad, een lamp voor mijn voet.’
Alle woorden die Jezus spreekt hebben dit als doel: licht brengen op jouw pad. Zijn woorden zijn als een lamp: ze maken zichtbaar waar je loopt en ze laten zien welk pad het meest past bij Gods koninkrijk. Als er momenten van duisternis zijn in je leven, als je de weg kwijt bent, wend je dan naar Hem toe en luister naar Zijn stem. Hij is het licht. Ja, het licht voor de wereld. ‘Wie Hem volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’ (Johannes 8: 12).

 

Van Hanna Lam is het volgende gedicht, getiteld ‘De Mensen van voorbij’:
‘De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.’

Vredegroet
Ten slotte wens ik jullie toe dat God en de zeven goede geesten die voor Zijn troon staan en Jezus Christus goed voor jullie zijn. En dat Zij jullie vrede geven. God is er, Hij was er en Hij zal komen. En op Jezus Christus kunnen jullie vertrouwen. Hij spreekt de waarheid. Hij heeft als eerste de dood overwonnen en Hij is de machtigste Koning van de aarde. Alle eer en macht aan Jezus, voor altijd en eeuwig! Amen.
(Openbaring 1: 4-6, BGT).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93