A Word from The Pastor

Gods Woord is het zoet in mijn leven
‘Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond’
(Psalm 119: 103).

Kan dat wel, dat je geloof je ‘lust en je leven is?’ Veel van de gemeenteleden die ik ontmoet hebben vaak een leven vol angst, beklemming en bitterheid achter de rug. Er zijn mensen door het leven juist beschadigd en tekort gedaan. Ook door geloofsgenoten of ‘mensen van de kerk met de Bijbel in de hand’.
En dan toch deze woorden van een psalmdichter die zelf verdrukt wordt en in grote nood verkeert. Hij vertrouwt op God en weet het (geloofs-)zeker: de woorden die God spreekt hebben als doel om mij vreugde te geven! In alle omstandigheden. Gods woorden laten je proeven van het nieuwe leven, van Zijn koninkrijk van liefde en licht. De woorden van God zijn zoet voor je gehemelte, zoeter nog dan honing. Heerlijke woorden zijn het, vol van Gods heerlijkheid. Verlang ernaar, koester de hoop die in je is en geniet volop van wat de Heer door Zijn Geest tot je zegt. ‘Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart’, (vers 111).
Maar daarover volgende week meer!

Vredegroet
Johannes hoorde uit de hemel een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen wonen. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ (Openbaring 21: 3-4).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93