A Word from The Pastor

Gods Woord vult mij met hoop
‘Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in Uw woord stel ik mijn hoop’ (Psalm 119: 114).

Als ik in gesprekken met gemeenteleden vraag of zij zeker zijn van hun geloof dan krijg ik vaak te horen; ‘Dat hoop ik’.
Een prima antwoord natuurlijk, want roept Petrus ons in zijn 1ste brief niet op om altijd bereid te zijn om te getuigen van de hoop die in ons is? (1 Petrus 3: 15).
Tegelijk zit er aan het woordje hoop, ook iets van onzekerheid, niet zeker weten.
Hoe bemoedigend is dan dit woord van de Heer in Psalm 119. Waar de dichter zijn hoop vestigt op Gods eigen woorden. Zijn belofte van redding en genade voor gelovigen. Hij is werkelijk je schild: Hij beschermt je, door Zijn Geest in alle omstandigheden van je leven. Bij Hem ben je altijd veilig. Schuil daarom elke dag bij God de Heer. En laat wat Hij zegt en heeft laten zien in het leven en sterven van Jezus, Zijn Zoon je nieuwe hoop geven. Ook als je je soms wanhopig voelt en verdrietig, onmachtig en kwetsbaar, ook dan is Hij er om woorden van hoop te spreken in je hart. Vestig je hoop op God. Hij laat je niet alleen. Zing zachtjes in je hart die woorden van Psalm 42: ‘Hoop op God, sla ’t oog naar boven, want ik zal Zijn naam nog loven.’

Vredegroet
Vrijdagavond mocht ik (weer) de weeksluiting leiden in verpleeghuis Overslydrecht.
Voor de bewoners van het huis altijd een fijne afsluiting van een week vol zorg en afhankelijkheid. Tekst voor de verkondiging was de vraag uit Psalm 121: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen; vanwaar zal mijn hulp komen?’ Als vredegroet vermeld ik hier nog de laatste 2 verzen uit deze psalm: ‘De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.’

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93