A Word from The Pastor

Gods Woord is een wonder!
‘Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel mijn hart’ (Psalm 119: 129).

Wel eens een wonder meegemaakt?
We denken dan vaak aan spectaculaire genezingen bijvoorbeeld. Of een wonderbaarlijke redding bij een ernstig auto-ongeluk. Maar hier in psalm 119 gaat het over de richtlijnen van God. Ook die hebben in zekere zin met onze redding te maken. Redding van een verkeerde levensstijl, redding tot behoud voor het eeuwige leven. En daarom mag je Gods richtlijnen die Hij geeft voor je leven, niet minder dan als een wonder zien! Ze wijzen je de weg van genade en genezing in een wereld van gebrokenheid en onrecht. Kom onder de indruk van Zijn richtlijnen elke dag opnieuw. Volg ze met heel je hart. Laat je daarin leiden door de Heilige Geest.
Zieken
In vergelijking met de vorige week heb ik u geen nieuwe ‘zieken’ of revalidanten te melden. Of het moeten al die griepgevallen zijn waar ik de laatste dagen zoveel over hoor. Van harte beterschap en de troostende nabijheid van de Here Jezus gewenst. Zegt Hij zelf niet ergens: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel’ (Matteüs 9: 12).
Vredegroet
‘Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven’ (Leviticus 6: 24-26).
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93