A Word from The Pastor

Gods Woord geeft hoop, elke morgen weer
‘Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in uw woord stel ik mijn hoop’ (Psalm 119: 147).
Het mooie aan psalm 119 vind ik, is dat de woorden al eeuwen lang christenen hebben bemoedigd en de weg gewezen. Bij Dietrich Bonhoeffer, een Duits theoloog die zich tegen het nazi-regiem opstelde van Hitler in de jaren ’40-’45, lees ik de volgende uitspraak over de psalmen in het algemeen en dit vers in het bijzonder: ‘Door het kruis van Jezus zijn de psalmen deel geworden van Zijn lichaam op aarde als gebeden voor mijn hart’. Hoe gelovig, hoe diepzinnig van een man die op 9 april 1945 stierf door het vuurpeloton van het gevangenkamp Flossenbürg. Het zou mij niets verbazen dat deze volgeling van Jezus Christus op die vroege morgen in april ’45 dit vers gebeden heeft. En heeft ervaren dat God zelf elke morgen Zijn liefde laat horen. Ja, nog voor het morgenlicht daagt, komt Hij je te hulp. Hij is je helper. Hij is het licht in je leven. De woorden die Hij spreekt, bieden de hoop waar je naar zoekt.
Wees vol hoop. Wees vol liefde.
Vertrouw op Hem. Zo is Hij van het begin tot het eind bij je. Hij laat je niet alleen. Ook al zal je eens komen te sterven.

Vredegroet
‘Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
U bent Koning, U regeert met grote macht, voor altijd. Amen.’

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93