A Word from the Pastor

Hartenkreet tot God
‘Laat mijn hartenkreet U bereiken, HEER, geef mij inzicht zoals U hebt beloofd’
(Psalm 119: 169).

Een hartenkreet. Een roep om hulp vanuit het diepste van je wezen. Bij God is dat nooit tevergeefs. Hij luistert naar wat je zegt, als je om hulp roept vanuit je hart. Hij kent je stem. Hij kent je zuchten en al je zorgen en moeiten. Twijfel niet aan Zijn liefde en ga steeds opnieuw met je vragen en je verlangens naar Hem toe. Want Hij wil je inzicht geven. Hij wil je troosten. Hij wil je bemoedigen.
Dat heeft Hij beloofd. Hij geeft je telkens als je erom vraagt: wijsheid, kracht, liefde en volharding. Ja, Hij hoort je hartenkreet en laat een bidder nooit staan!

Vredegroet
‘Halleluja, alles wat adem heeft, loof de Heer’ (Psalm 150: 6).
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93