A Word from the Pastor

Leven na dood en opstanding van Jezus
‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt.’ (Lucas 24: 6a)

In de afgelopen weken is de wereld stilgezet bij een gruwelijke vorm van lijden. Velen, ook in onze gemeente zijn getroffen of kennen mensen die door het coronavirus opgenomen zijn in een ziekenhuis of erger nog, zijn komen te overlijden. Op Goede Vrijdag verbinden wij ‘lijden’ met de afschuwelijke pijn en verlatenheid die de Here Jezus heeft doorstaan op Golgota, zo’n 2000 jaar geleden. Wij buigen ons hoofd, in het besef dat wijzelf de oorzaak zijn van Zijn lijden. En erger nog, ik sta zelf op het plein, tussen al die mensen die schreeuwen: ‘Kruisig Hem! Weg met Hem!’ En zelfs als ik iedere dag mijn schuld belijd en bid dat het mij spijt, kan ik het niet meer goed maken. Maar toen brak die Paaszondagmorgen aan. Na een doodstille zaterdag. Als hét bewijs dat Goede Vrijdag, echt Goed was. Jezus Christus was gehoorzaam tot het einde. Hij aanvaardde alles uit liefde voor mij! De straf, de absolute verlatenheid door God, een helse eenzaamheid toen Hij afdaalde tot in de dood, een dood door verstikking: ‘Mij dorst…’ En onze Vader? God zag dat het goed was. Zeer goed zelfs, uitmuntend! Hij wekt zijn geliefde Zoon op uit de dood. Een engel van de Heer rolt de steen weg, gaat erop zitten en stelt ons bange mensen gerust met de woorden: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus zoeken, Hij is hier niet, want Hij is opgestaan. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’ Zo mogen wij opgewekt en kunnen wij blij, LEVEN, dankzij Jezus, de Levende onder de doden!

Rouwbegeleidingskring: ‘Verder na verlies’.
Op donderdag 16 april zouden 7 gemeenteleden die zich hadden opgegeven voor de kring: ‘Verder na verlies’, een eerste van vier bijeenkomsten hebben. Helaas is die ontmoeting door het coronavirus gedwarsboomd en niet doorgegaan. Zodra de mogelijkheid daar is zullen wij nieuwe datums afspreken.

Vrede.
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl