A Word from The Pastor

Loof de Heer, mijn ziel en leef voor eeuwig

‘Moge mijn ziel leven en u loven, mogen uw voorschriften mijn hulp zijn.’ (Psalm 119: 175)

In het op één na laatste vers van psalm 119 wordt er gebeden voor ‘mijn ziel’. Over het bestaan van een ziel wordt al eeuwen op een verschillende manier gedacht. Zelf geloof ik dat ik een ziel heb die, wanneer ik mijn laatste adem uitblaas, direct naar de hemel gaat en bij de wederkomst van de Here Jezus met mijn ‘opstandingslichaam’ verenigd wordt tot een onvergankelijk en eeuwig leven.
Binnenin mij, en volgens mij in ieder menselijk lichaam, is een ruimte waar het verlangen naar God en Zijn Heilige Geest woont. Met mijn christelijk leven en het navolgen van Jezus Christus zorg ik er zo goed mogelijk voor dat die ruimte gevuld blijft en open is voor de werking van Gods Geest. Mijn zorg is dat die ruimte niet verstopt raakt en dichtslibt. Mijn dagelijks gebed is een laten leven van mijn ziel. Psalm 119 leert mij dat dat kan door God te loven en te dienen! Daarbij word ik geholpen door al Zijn voorschriften: alle woorden die God spreekt in de Bijbel wijzen mij de weg die ik kan gaan. De weg naar Gods nieuwe wereld die in de komst en de hemelvaart van Jezus Christus al is begonnen.

Vredegroet
‘Ontzagwekkend bent U, in Uw heiligdom… Geprezen zij God’ (Psalm 68: 36).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93.