A Word from the Pastor


Bidden om het goede leven

‘Laat mij in de morgen uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen…, mijn ziel verlangt naar U’, Psalm 143: 8.

Door God ben ik geschapen met een lichaam en een ziel. Binnenin mij is een plek die naar Hem verlangt. In gebed ga ik naar die plek, diep in mij, mijn ziel en daar ervaar ik Gods liefde. Hij houdt van mij zoals ik ben. Ik hoor Zijn stem die door Zijn Geest tegen mij spreekt in de morgen voordat de dag met al zijn beslommeringen, taken en verplichtingen mij in beslag neemt. Hij fluistert: ‘Ik heb je lief, deze morgen, deze dag en alle dagen die komen.’ Ik stel mijn vertrouwen op Hem. God is trouw. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Ik vervolg mijn weg. De Heer is mij nabij. Ik weet mij een geliefd kind van mijn hemelse Vader.
Wat heerlijk om in deze psalm weer woorden te krijgen.
Woorden aangereikt door God zelf om te bidden, om op te kauwen, te mediteren. Soms kun je geen woorden vinden om uit te drukken wat er aan verlangens zijn die bij je leven. Je zoekt, je twijfelt, je bent rusteloos. Zeker als het leven moeilijk is, je alleen bent, rouw moet verwerken of als er andere tegenslagen zijn. Bidt dan de woorden uit deze psalm. Ze zijn hoopvol en geven perspectief aan elke dag van je leven. Zo wordt het leven goed.
‘Leer mij Uw wil te volbrengen, U bent mijn God, laat Uw goede Geest mij leiden over een geëffende grond’, Psalm 143: 10.

Vrede, Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.