A Word From the Pastor


Psalm 138: 4
Psalm 138: 4 was voor mijn moeder een steun in haar leven. ‘Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven’, zo zong zij vaak als er wat ergs in de wereld of in haar leven gebeurde. Het grappige was dat dit psalmvers overeenkwam met ons telefoonnummer in die tijd toen ik jong was: 08385-13804. Dat waren mooie ezelsbruggetjes om zowel het één als het ander te onthouden. Psalm 138 is daarom voor mij altijd een fijne psalm om te zingen. Ook het eerste vers bijvoorbeeld: ‘’k Zal met mijn ganser hart uw eer vermelden, Heer, U dank bewijzen.’ Maar, wat betekent dit nu eigenlijk? Wat is ons hart, meer dan een spier die ervoor zorgt dat het bloed door ons lichaam wordt gepompt?
Kees van Ekeris, theoloog zegt hier het volgende over. ‘In de Bijbel wordt een veelzijdige betekenis aan het hart gegeven. De profeten Jesaja en Jeremia bijvoorbeeld kennen de zwarte, duistere kant van het mens-zijn. Die waarschuwen en stellen ‘Kijk nou maar uit met dat hart.’ Dat is belangrijk om te erkennen. Wij zijn als mensen ook zondig, continu. Tegelijkertijd wordt in de Psalmen en de Spreuken hoog opgegeven van het hart. Het hart omvat naast begeerte en zonde, ook schoonheid, creativiteit en verlangen. Ons geweten vormt zich in ons hart. Het hart kent zo vele fascinerende kanten: het omvat herinneringen, kennis over je afkomst, wijsheid.’
En heel belangrijk, Gods Geest die het geloof bewerkt ‘woont’ in ons hart. De vraag is of we dat nog wel aankunnen in deze tijd. Denken in verschillende lagen en diepten. Het hart wordt vandaag in onze moderne maatschappij uit elkaar getrokken. Er is aanvechting en verleiding en een grote druk op onze wil. Wat wil jij? En dan het vaak dwingende appèl: volg je hart! Koester het, die verschillende stemmen in je binnenste. Maar oefen je erin door zowel de duisternis in je hart te voelen en ook alle goede verrassingen in het leven te omarmen. Te onderscheiden. Ook zo’n mooie dimensie van het hart. Dan zie je wanneer de duisternis van je hart aan de gang is en je je daarvan af moet keren om je weer toe te vertrouwen aan de Here God.
Bemoedigend is het dan om heel die psalm 138 weer eens door te lezen, te bidden. ‘Ik wil u loven met heel mijn hart… uw naam loven om uw liefde en trouw… Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.’

Moge de vrede van onze God, die alle verstand te boven gaat, neerdalen in uw harten.
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.