A Word From The Pastor

Bid onophoudelijk
‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden… ‘,
1 Tessalonicenzen 5: 16-17.

In de afgelopen week heb ik op de computer een cursus gevolgd over meditatief Bijbellezen. Ook wel de Lectio Divina genoemd. Dit is een vorm van lezen, mediteren en bidden in één. Een tekst die ik op die manier heb gelezen en gebeden is die uit 1 Tessalonicenzen 5. Daar heeft Paulus het over een voortdurend bidden. Maar wie doet dat, wie kan dat? Hoe gaat dit dan?
Verderop in de cursus kreeg ik het bidden van het ‘Jezus-gebed’ aangereikt. Dat gaat als volgt: ‘Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij’. Als je eerbiedig en liefdevol Jezus’ naam noemt, de naam die elke naam te boven gaat, ga je de weg van het bidden zonder ophouden. En dat is een weg van vreugde en van dankbaarheid onder alle omstandigheden. Want in voorspoed en in tegenspoed, in gezondheid en ziekte, in rijkdom en armoede is het liefdevol en eerbiedig onophoudelijk noemen van de naam van Jezus een geweldige kracht. Het is een manier van bidden, zo eenvoudig en zo direct, die duidelijk maakt dat je volkomen afhankelijk wil zijn van God die zich heeft geopenbaard in Christus, zijn geliefde Zoon. Waar de heilige naam van Jezus wordt genoemd in een hart dat bidt, daar volgt bescherming en liefde, troost en ontferming, kracht en aanvaarding. We kunnen de naam Jezus overal en op elk moment bidden: op straat, in de trein, in bed, tijdens onze wandeling, als we in gesprek zijn, als we in nood zijn en als we blij zijn. De naam van Jezus brengt licht in elke situatie.
Here Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over… en dan vult u uw eigen naam of diegene waar u (voor-) bede voor doet.

Vrede, pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.