A Word From the Pastor


Van Hemelvaart naar Pinksteren
‘Toen Jezus dit gezegd had werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen…’ Handelingen 1: 9-11.

De laatste tijd is er een prachtige blauwe lucht met van die indrukwekkende witte wolkenpartijen te zien. Ik weet niet of u daar wel eens op let en of u dan bij uzelf aan de Hemelvaart (of wederkomst) van de Here Jezus moet denken. Ik doe dat wel eens. Zo nu en dan als ik buiten een wandeling maak of toen ik nog regelmatig op bezoek kon bij één van onze gemeenteleden op de bovenste etages van de diverse complexen aan de Lijsterweg, de Zuiderzeestraat, Thorbeckelaan e.d.
Die hemelvaart betekende voor de 11 discipelen die er toen op die berg bij waren een afscheid van hun Heiland en vriend. Hoe pijnlijk was dat voor hen die in de voorbije jaren zo intensief met Jezus opgetrokken waren. Elke dag hoorden ze Hem spreken, zagen Hem wonderen doen en konden ze bij Hem terecht met hun vragen. En toch staat er in Matteüs 28: 17 dat ‘sommigen nog twijfelden’. Hoe herkenbaar! Ook voor ons anno 2020, toch?
Wat is het dan bemoedigend om nog eens te lezen wat de Here Jezus precies gezegd heeft voordat Hij naar de hemel ging. ‘Blijf wachten op de vervulling van de belofte van de Vader, namelijk dat de heilige Geest over jullie komt. En in Zijn kracht mogen jullie van Mij getuigen tot aan de einden van de aarde’ Handelingen 1: 8.
Wij leven in de tijd dat die Heilige Geest van God er is. Gekomen op de Pinksterdag en gaat/waait waarheen Hij wil. Bidt, zonder ophouden, dat de kracht van Gods Geest u vervult met liefde, vreugde, vrede, geduld, om in wijsheid en zachtmoedigheid, in geloof, het in alles van Hem te verwachten.

Meeleven (ouderenpastoraat in wijk 1 en 2)
Het niet op bezoek kunnen, wordt deze weken gecompenseerd door diverse fijne telefoongesprekken. Vanuit het Dienstgebouw bij de Grote kerk kan ik met velen van u contact hebben.
Op mijn lijst voor de beide wijken staan ca. 170 adressen. Bij misschien de helft daarvan ben ik in de afgelopen maanden wel een keer binnen geweest en heb ik kennis kunnen maken. Velen staan nog op mijn planning om te benaderen. Kennis maken via de telefoon is dan niet zo’n goed middel. Maar misschien dat de versoepeling van de maatregelen binnenkort een bezoekje wel weer mogelijk maken.
Ik ga in ieder geval door met het telefonisch pastoraat. Met enkelen van u heb ik ook al een ‘op-1,5 meter-afstand buiten-afspraak’ gemaakt. Al wandelend bijvoorbeeld of zittend in de tuin. Weduwnaars bijstaan in het een plaats geven van hun verlies en gemis van hun geliefde levenspartners.
Moeilijker om contact te hebben is het met die zusters en broeders in het verpleeghuis. Dat wij als pastores niet bij hen op bezoek kunnen is tot daar aan toe, dat hun partners en kinderen uitgesloten worden van fysiek bij hun vrouw of moeder terecht te kunnen is zeer schrijnend en pijnlijk.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.