A Word from the Pastor

Laat u leiden door de Geest
‘Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe…’
(Romeinen 8: 9).
In dat prachtige hoofdstuk 8 uit de Romeinenbrief van Paulus betoogt hij in het eerste gedeelte vooral dat wij vanuit onze eigen natuur met al zijn slechte verlangens niet in staat zijn om God te behagen. Dit komt doordat wij uit onszelf niet doen wat God wil. Wij denken te vaak dat het leven om ons draait en dat wij zelf de leiding hebben.
Maar dan is daar opeens vers 9: “Bij jullie is het heel anders. U leeft niet zo…” Want, zo volgt in vers 14: “U laat u leiden door de Geest.”
Wat een geweldige boodschap! De waarheid van jouw leven als kind van de Vader is dat Zijn Geest in jou woont! Paulus heeft het over een nieuwe waarheid in Christus. Zijn kinderen die Gods Geest hebben ontvangen en die henzelf daarvan verzekert. Niet meer ik zelf met mijn eigen verlangens die naar een eeuwige dood leiden (vs.6!), maar Hij leeft in ons en leidt ons naar het eeuwig leven bij God.
Laat je dus door God Geest leiden, al is het met vallen en opstaan. Door schade en schande, met twijfel en strijd; geestelijke strijd. Houd moed en vertrouw er steeds opnieuw op dat Gods Geest je leven richt op Jezus, de Heer die je liefheeft en de weg wijst.
Zonder Jezus Christus wordt het helemaal niks. Maar met Hem en door Hem en dankzij zijn Geest gaat er nieuw leven stromen. Hem behoren wij toe. Hoe? Ja, dat is een geheim dat als een erfenis voor ons klaar ligt. Dat heeft Hij belooft, bij je doop toen het ‘geestelijk’ water over je kwam in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige GEEST.
Vrede.
Ga met God.
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.