A Word From the pastor

Wees stil en weet dat ik God ben
‘Staak de strijd en weet dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde’ (Psalm 46: 11).

Nu we in de kerk voorlopig niet mogen zingen, kunnen we ons misschien meer richten op de waarde van het stilzijn voor God. Zo eindigde ik vorige week het ‘woordje van de pastor’ over stil zijn om te bidden. Maar zo makkelijk is dat niet stil worden. Er is zoveel lawaai, zoveel hectiek, chaos en onrust om ons heen. En daar komen ook nog allerlei gedachten en zorgen bij die ik in mijn hoofd heb. Al die zaken maken het lastig om werkelijk stil te worden om mij op mijn God te richten.
Hij is hoog verheven boven de aarde…
Als je stil bent, dan merk je al snel dat je ademt. Ademen gaat vanzelf. Gelukkig maar. Die adem kan ons helpen bij ons bidden en ons stil worden. In de Bijbel wordt de Heilige Geest ook wel adem (van God) genoemd. Door je bewust te richten op je ademhaling en daarbij telkens een bepaald Bijbelgedeelte of -tekst in gedachten uit te spreken, kom je in alle rust in Gods aanwezigheid.
Probeer het maar eens met Psalm 62 vers 6: ‘Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten’.
Vrede
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.