A word from the pastor

Het Koninkrijk van de hemel op aarde?
‘Laat uw Koninkrijk komen en uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel’
Matteüs 6: 10

De hemel. Na dit leven hoop ik er te komen. Maar wat is de hemel? Waar is de hemel? Hoe ziet het er in de hemel uit? Klopt mijn gedachte eigenlijk wel dat de hemel iets is voor na dit leven? Als in de evangeliën Jezus het over de hemel heeft, spreekt Hij altijd over het Koninkrijk van de hemel. Bijna nooit over de hemel.
Dat Koninkrijk van de hemel heeft alles te maken met deze aarde. Jezus leert ons bidden: Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. God heeft dus ook oog voor de aarde. Het is zeker waar dat het Koninkrijk van de hemel op aarde er pas helemaal zal zijn als Jezus terugkomt. Maar ook nu is er (al een stukje) Koninkrijk van de hemel op aarde. Dat is zo overal waar God Koning is. ‘Zalig zijn de armen van geest, wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel’, (Matteüs 5: 3). Dat geldt voor vandaag de dag op die momenten dat wij als mens merken dat Jezus op de troon van ons hart zit. En is dat niet vaak op die momenten dat we ons bescheiden opstellen of door verdriet en moeite overmand worden?
In mijn gesprekken en pastorale ontmoetingen met gemeenteleden kan het gebeuren dat door een bepaald getuigenis van hen, het samen zingen van of luisteren naar een lied ons gesprek stilvalt. Dan is God daar. Bijna tastbaar. Dat is de hemel. Dat kun je vandaag de dag ervaren, op al die plekken waar God Koning mag zijn. Als dat er van tijd tot tijd niet zou zijn hier op aarde, zou ik het heel moeilijk vinden om het vol te houden. De hemel zou heel ver weg zijn en blijven…
Maar:
‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft’ (Psalm 121: 1).
Amen.

Volgende week is er geen bijdrage in de vorm van een woordje van de pastor. Ik ben een weekje kamperen in Friesland.

‘Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.’, Lied 416 uit het Liedboek.

Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.