A word from the pastor


Biddend onderweg met de psalmen
‘Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft’, Psalm 124: 8.

In de Bijbel vormen de Psalmen 120 tot 134 samen een bundeltje gebeden voor pelgrims. Voor mensen dus die onderweg zijn. Onderweg naar hun werk, naar huis, naar een vakantiebestemming, een huisje in Zeeland bijvoorbeeld. Of gewoon, onderweg in het leven van elke dag. Naar de winkel, naar de huisarts, naar de kerk, naar school. Noem maar op.
Onderweg zijn is niet altijd makkelijk; er gebeuren moeilijke dingen, er zijn tegenslagen, er dreigt gevaar. Als je onderweg bent word je teruggeworpen op jezelf. En dat kan moeilijk zijn. Een gelovige onderweg mag ervan verzekerd zijn dat de Heer hem/haar opvangt. Omdat Hij altijd en overal bij je is. Hem kun je aanroepen in je nood. En je mag erop vertrouwen dat Hij op zijn manier ook antwoord geeft. Gods manier is in ieder geval deze: dat Hij je omringt en in Jezus Christus zelf de weg is.
Ja, en als je zo biddend op weg gaat is het goed om je steeds te richten op die ene naam. Het is de naam van de Heer: ‘Hij is er, Hij is erbij, Hij gaat mee onderweg.’ Het is de naam die elke naam te boven gaat: Jezus. Deze naam is onze hulp. Zeg het mee, op deze dag, onderweg naar het ziekenhuis, op weg naar dat vakantieplekje waar ook in Nederland of elders in Europa: ‘Mijn hulp is de naam van de Heer.’

Meeleven (ouderenpastoraat in wijk 1 en 2)
De leden van de commissie ‘Ouderenwerk’ die elke 3e woensdag van de maand ontmoetingsmiddagen in ‘Overslydrecht’ organiseren, zijn, door de maatregelen van de overheid om het COVID-virus buiten de deur te houden, gedwongen om voorlopig hun activiteiten en plannen stil te leggen. Hier valt bijvoorbeeld ook het jaarlijkse uitstapje onder. De ouderenmiddagen, die meestal door meer dan 100 bezoekers worden bezocht, voorzien in een behoefte om elkaar te spreken en te ontmoeten. Maar ook die gaan al een tijdje niet door. Heeft u voor deze groep oudere gemeenteleden uit alle wijken die in de zomermaanden toch al vaak meer alleen zijn dan anders, aandacht in uw gebeden en gedachten?
Goede reis, fijne vakantie. Ga met God!
Vrede.
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.