A Word from the pastor


Biddend onderweg met Psalm 121

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft’, Psalm 121: 1.

Psalm 121 is het tweede bedevaartslied van de vijftien pelgrimsliederen die opgenomen zijn in de Bijbel. Iemand maakt een voetreis door de bergen. Een trip waar je als ‘een berg tegenop’ kunt zien. Want hoe gevaarlijk kan het onderweg in de bergen niet zijn? Er zijn ravijnen, smalle paadjes en het kan er donker en angstaanjagend zijn. Vooral als de weersomstandigheden van mooi zonnig ineens omslaan naar guur en kil met wind en regen. Het kan zomaar tot een angstige en moeilijke onderneming leiden om je doel te bereiken. Dan komt deze vraag in je op: ‘Wie helpt me hier doorheen?’ Dat is in dit Bijbelgedeelte geen hopeloze vraag. Integendeel: het is een vraag die door de dichter/bidder vol geloofsvertrouwen wordt gesteld. En direct ook een antwoord oplevert. Vandaag de dag horen we dit aan het begin van een kerkdienst bij het votum als wij bidden: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Deze Almachtige Schepper gaat met je mee en is bij je. Vooral op die momenten als de reis moeilijk is! Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen. Want U bent bij mij Heer. U beschermt me, u geeft mij moed.
Vanaf donderdag 6 augustus tot en met maandag 24 augustus ben ik met vakantie. ‘Ik vertrouw op de Heer en zal niet wankelen. Want zoals rondom Jeruzalem bergen zijn, zo is de Heer rondom zijn volk. Van nu aan tot in eeuwigheid’, Psalm 125: 1-2.
Vrede! Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.