A Word from the pastor

Thuiskomen met psalm 131
‘Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij’ (Psalm 131: 2).

De pelgrims in de tijd van David naderen Jeruzalem. Het einddoel van hun bedevaartstocht. Hun ziel is tot rust en stilte gebracht. Biddend onderweg zijn in het leven heeft als doel: dat we steeds meer worden als een kind. Jezus spreekt daar later zelf ook over: ‘Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan’ (Marcus 10: 15). In dit 15e pelgrimslied leren we als een kind op de arm van zijn moeder tot rust te komen. Het gaat dan om intimiteit. Om je geborgen en veilig te voelen. Dat vind je aan het hart van de Vader, op het niveau van je ziel. Het is iets van binnen, wat van buiten zichtbaar en ervaarbaar wordt. Ik ben als een kind, stil rustend in gebed, vertrouwend op de Heer. Zielsgelukkig om Hem te mogen kennen. En mij helemaal Zijn geliefd kind te voelen.

Vrede!
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.