A Word from the Pastor

Mijn leven is met Christus in Gods hand
‘In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.’ Psalm 31: 6.

Bij het laatste meditatieve moment dat in de maanden juni tot en met augustus steeds op woensdagavond in de Maranathakerk werd gehouden, heb ik iets mogen zeggen over Psalm 31. In de verschillende Bijbelvertalingen die de laatste jaren in de kerken gebruikt worden is in vers 6 altijd één woord hetzelfde gebleven. De hand(-en) van God. Gods hand kan heel verschillende betekenissen krijgen in ons leven. We proberen vaak te zien op welke manier Gods hand herkenbaar is in dingen die gebeuren. En dan kunnen er zomaar dingen zijn die voelen als een slaande hand: we hebben het gevoel gestraft te worden. Maar als dit onze ervaring is, mogen we weer leren geloven: alle straf is al op Jezus neergekomen. En deze God, die omwille van ons, zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, zal ons in Hem alles schenken. Onze Heer, Jezus Christus had aan het kruis wel met Gods slaande hand te maken. Zijn Vader trok in een 3 uur durende duisternis Zijn handen van Hem af. En zo mogen wij in geloof juist Gods hand leren zien als een beschermende hand. Het is een verlossende ervaring als we dat doen: ons leven in zijn hand leggen. Want het was Jezus zelf, die na die 3 uur durende duisternis dit vers uit psalm 31 op zijn lippen nam: ‘Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ Zegen.

Vrede!
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.