A word from the pastor

Ik ben met u al de dagen
… tot aan de voleinding van de wereld (Matteüs 28: 20).

Het kan zijn dat je je wel eens afvraagt: is dat wel zo? Is Hij wel bij ons? Want wie van Jezus houdt, wil Hem graag dichtbij zich hebben. Maar zoals zo vaak bij uitspraken van Jezus: ook deze woorden van onze Messias vragen om geloof. En door het geloof als vrucht van de (heilige) Geest, weet ik zeker: Hij is bij mij. Ik zie Hem niet, maar Hij is er wel. Hij is nooit afwezig, maar Hij is, voor mij verborgen aanwezig. Elke dag is Hij bij mij. En zo kan ik elke dag hoopvol leven. In afhankelijkheid van onze God, Vader – Zoon – en Heilige Geest, die voor al Zijn kinderen zorgt.
Zo mogen ook wij in dankbaarheid en geloof zorgen voor elkaar. Van 2 bezochte gemeenteleden kreeg ik resp. € 10,- en € 7,50, nog voor de Dankdagcollecte.
Zegen van God.
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.