A Word From the Pastor

Alleen Jezus redt!
‘Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding.’ Jesaja 45: 21

‘Jezus redt’! Jaren geleden reed ik wel eens op de N216 en kwam ik langs de boerderij waar op het dak deze leus stond vermeld. Ik meen dat daar ook de voorman woont van de politieke partij onder bijna dezelfde naam: ‘Jezus leeft’. Hoewel ik helemaal achter die teksten sta, voel ik me ook altijd een beetje ongemakkelijk als ik dit zo zie. Ik weet dat ik daarin niet de enige ben. Toen de betreffende persoon in 2010 hiermee naar buiten kwam, was er ook een hele ophef in de buurt en ontstond er een conflict met de gemeente Giessenburg over het wel/niet mogen handhaven van de witgekleurde dakpannen in het rode dak. En dan lees ik in mijn Bijbel die tekst in Jesaja 45: ‘…alleen de rechtvaardige God brengt redding! Buiten mij is er geen god’. De uitspraken die de Here God hier doet zijn ook zeer exclusief. Hij laat er geen misverstand over bestaan dat er nergens anders redding te vinden is dan alleen bij Hem. Wij hebben heel vaak de behoefte om onszelf te redden: we zijn van onszelf graag zelfredzaam, autonoom en onafhankelijk. Maar dit is een doodlopende weg. Alleen de levende God, die we in Jezus als redder leren kennen, wijst ons de weg van de verlossing. Geloof het met heel je hart: alleen Jezus redt! Schreeuw het desnoods van de daken, of…?

Vrede!
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.