A Word From The Pastor

Ik ben met jullie alle dagen…
‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Matteüs 28: 20.

In mijn ‘werk’ als pastor kom ik bij veel mensen over de vloer. Bij hen thuis, of in het verpleeg- of ziekenhuis. In de meeste gevallen ben ik zeer welkom. Dat is fijn. Maar er zijn ook dagen of ontmoetingen waar ik tegen op kan zien.
Ik realiseer me dan gelukkig dat ik niet zomaar op bezoek kom. Nee, ik heb een Zender. God zelf gaat met mij mee. Het is altijd mooi om te merken dat zo’n ontmoeting of gesprek heel vaak leidt tot een heilige ontmoeting. Of met andere woorden de Here zelf is door zijn Geest erbij. Het is alsof we dan op ‘Heilige grond’ staan. Waar mijn woorden in veel gevallen overbodig zijn en de ‘stilte’ spreekt van de woorden van Jezus uit Matteüs 28: ‘Ik ben met jullie alle dagen…’
Hij sprak die woorden als afscheid tot zijn leerlingen nadat Hij was opgestaan uit de dood na die vreselijke lijdensweek in Jeruzalem. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan! En, Hij wil altijd bij ons zijn. Hij wil bij ons wonen, Hij wil met ons omgaan, Hij wil het leven met ons delen. Want, Zijn belofte geldt niet alleen voor Zijn toenmalige leerlingen. Nee, Zijn woorden gelden ‘tot de voltooiing van de wereld’. Of zoals een zuster mij toevertrouwde: ‘Hij is met mij, alle dagen van mijn leven!’
Er is geen enkele plek op aarde waar Hij niet is. Ik hoef niet naar speciale plaatsen te gaan om Hem te ontmoeten, plaatsen waar Hij op een meer bijzondere manier aanwezig zou zijn. Want Hij is echt overal. De heilige Geest is de manier waarop Jezus nu aanwezig is op aarde, bij jou thuis, in het verpleeg- of ziekenhuis. In de diepte van je gevoelens, in de hoogte van je gedachten.
In de schaduw van je verleden, in het onzekere van je toekomst.
Ja overal is God!

Kring: Verder na verlies
Als gevolg van nieuwe coronamaatregelen van de overheid zal de rouwbegeleidingskring ‘Verder na verlies’ niet gehouden worden bij zr. Ria Mudde thuis, maar in de Maranatha Kerk. Voor zover nu bekend!
De datums zijn:
donderdag 15 en 29 oktober, 19 november en 10 (!) december 2020 van 14.00 tot 15.30 uur.

Vrede!
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.