A Word from the pastor

Dag aan dag draagt Hij ons…
‘Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.’ – Psalm 68: 20.

Deze week werd ik gebeld door een zuster uit de gemeente die zich emotioneel afvroeg hoe het nu verder met haar leven moest. Ik laat even in het midden wat er aan de hand was, want wie vraagt zich dat in deze onzekere tijd van COVID19 ook niet geregeld af?
Het zijn voor veel mensen zeer moeilijke tijden. Voor onze jongeren die elkaar niet meer zomaar kunnen ontmoeten en vrij en onbevangen het leven ontdekken. Maar ook voor ons als ouderen, die heus wel hebben geleerd om met onzekerheden om te gaan, maar toch zich al meer kunnen afvragen: ‘Waar is God, nu ik niemand anders meer zomaar thuis mag ontvangen? Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?’
Juist op het moment dat de telefoon gaat, heb ik Psalm 68 open op mijn werktafel liggen. ‘Geprezen zij de Heer’. Het is alsof God zelf spreekt: ‘Elke dag opnieuw ben Ik er. Er gaat geen dag voorbij of Mijn licht schijnt over jou. Elke morgen zijn Mijn barmhartigheden nieuw. En deel Ik Mijn genade uit aan mijn geliefde kinderen.’
In deze Psalm klinkt een uitnodiging. Om te bidden en mijn verlangen uit te spreken naar God dat Hij mij deze dag zal dragen in zijn Vaderarmen. Dag aan dag draagt Hij ons: als het leven pijn doet, is Hij er om ons op te tillen en ons verder te helpen. Dag aan dag redt Hij ons: als we, vaak door eigen schuld, vastlopen in onze levens. Dag aan dag is Hij er om ons te bevrijden en weer in de ruimte te zetten. Als je deze woorden leest en overdenkt, gaat het leven weer stromen dankzij de Heer die er altijd voor ons is. Deze God is elke dag mijn lofprijzing waard.

Kring: Verder na verlies
Inmiddels heeft de eerste kringbijeenkomst met 6 weduwen plaatsgevonden. Niet in een huiselijke kring, maar in de consistorie van onze Maranatha Kerk. Hoe het precies is verlopen, kan ik nu nog niet zeggen. Want op maandagavond lever ik altijd mijn stukjes voor het Kerkblad in.
Thema van de avond was: ‘Mijn verhaal toen ik iemand heb verloren’. In het
bijbelboek Ruth vertelt Noömi haar ingrijpende verhaal. Ze verliest zowel haar man als haar beide zonen. Samen met haar schoondochter gaat ze terug naar Jeruzalem. Een nieuwe levensfase breekt voor haar aan. Hoe is God erbij als je iemand van wie je veel hebt gehouden recent, of al even geleden bent verloren?

‘De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u …’
Vrede!
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.