A Word from the Pastor

Abba, Vader, U alleen…
‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen’, Psalm 103: 13.

In de gemeente bezoek ik als ouderenpastor de leden van boven de 75-80 jaar. In veel gevallen gaat het om weduwen. Een enkel echtpaar, maar in verhouding zijn er weinig mannen die na een lang samenleven alleen achter blijven. Met hen, heel vaak zelf moeder (en vader geweest), zoek ik in een pastoraal gesprek wie God als Vader voor hen is. God is onze vader. Zo bidden wij toch als we het bekende gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd meebidden? Ja, door Jezus leren we God als Vader te kennen.
In het Oude Testament wordt niet zo heel vaak over God als vader gesproken. Hier in psalm 103 wel. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind… In Jesaja 66 wordt God ook voorgesteld als een moeder die haar kinderen troost. En Jezus spreekt heel liefdevol over zijn vader in Marcus 14: 36. In de tuin van Getsemane vlak voor zijn sterven: ‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk…’
Het zijn mooie beelden van onze God: Vader, Moeder en Papa tegelijk! De hele psalm is er vol van. Vol van Gods weldaden en geduld. Hij is als een vader die zijn kinderen liefdevol omhelst. Wat komt hierin een genade en intimiteit mee. Veel ruimte ook om God niet alleen te leren kennen als die ontzagwekkende Heer, maar juist als een liefdevolle Papa die zijn kinderen omhelst en elke keer laat merken hoeveel Hij van hen houdt. En, als uw beeld van God door een verstoorde of slechte verhouding met uw eigen vader/moeder is verstoord, bidt dan of u door de Heilige geest als Gods kind toch Hem aan te kunnen roepen als Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe, (Rom. 8:15).

Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie is en jullie zijn vrede geeft.

Pastor Harm Jansen, e-mail: harm1.jansen@ziggo.nl.