A Word from The Pastor

Gods liefde in Christus
‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.’ Romeinen 8: 38-39.
Laat die woorden uit dat prachtige hoofdstuk 8 uit de Romeinenbrief maar heel diep tot je doordringen! Nog één keer drukt Paulus het zijn lezers en ons allemaal op het hart: niets in de hemel of op de aarde, niets in verleden, heden of toekomst, ons lijden of zuchten, ons alleen-zijn en ons verdriet, niets daarvan kan ons scheiden van de eeuwige en onvoorwaardelijke liefde die we in Jezus Christus leren kennen. Want God laat niet los waar Hij aan begonnen is. Tegenover onze dood plaatst Hij elke dag opnieuw Zijn leven, tegenover het duister elke dag opnieuw het licht, tegenover onze zwakheid elke dag opnieuw Zijn kracht, tegenover onze mislukkingen en dieptepunten Zijn overwinning. Dat allemaal komt samen in die ene naam onder de hemel: Jezus Christus.
In Jezus Christus heeft Hij ons lief met alles wat in Hem is. Altijd. God laat je nooit los.

Meeleven (ouderenpastoraat wijk 1 en 2)
In deze coronatijd is op bezoek gaan bij mensen thuis een
uitzondering geworden. En als mensen dan al bezoek ontvangen dan is dat beperkt tot 2 personen per dag. Als ouderenpastor heb ik van deze beperking gelukkig geen last. Ook de veelal alleenstaande ouderen van 75 jaar en ouder waar ik pastorale zorg mag verlenen, ontvangen mij altijd gastvrij en met een open ‘mind’. Nieuwsgierig naar wie ik ben: dominee, ouderling, bezoekbroeder? Nee, pastor. Een (onder-)herder die namens de goede Herder mag omzien naar de kudde. Of laat ik bescheiden zijn een klein deel van die kudde in dat baggerdorp aan de Merwede: (Hervormd) Sliedrecht.
Gemeenteleden die verheugd en bereid zijn om te vertellen van hun levensweg, hun onderweg zijn naar die grote toekomst. Het eeuwig Koninkrijk in de hemel. Want dat is wat ons bindt. Het gezamenlijk verlangen naar ‘Onze Vader in de hemel en Zijn Koninkrijk dat komende is’. En dat met de komst van Jezus Christus lang geleden in Bethlehem al begonnen is!
Dat die weg niet altijd even gemakkelijk is, merk ik als er sprake is van ziekte, van ongemakken bij het ouder worden, van verdriet om wat niet meer is, van recente rouw om een overleden dierbare, van niet te helen breuken in familiebanden, van kerkverlating van kinderen, geloofsafval en ‘het woeden van de wereld’.

Vredegroet,
Pastor Harm Jansen, e-mail: harm1.jansen@ziggo.nl.