A Word from The Pastor

Vrucht van de Geest
‘Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap/vreugde, vrede, lankmoedigheid/geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw/geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5: 22).

Een sinaasappel is een vrucht die uit meerdere partjes is samengesteld. Als ik over de vrucht van de Geest lees in Galaten, dan komt dat beeld altijd bij mij op. Eén oranje vrucht die als je hem wil opeten na het schillen, is opgedeeld in een veelheid van kleine stukjes. Na het eten van zo’n vitaminerijke vrucht voel ik me altijd net weer een beetje meer gezonder.
Zou het zo ook gaan met het werk van Gods Geest in en door mij? Of anders gezegd: hoe maakt Gods Geest zich kenbaar via ons? Vaak menen we dat ‘getuigen’ betekent, dat we voor God moeten opkomen. Dan gaan we vaak heel planmatig te werk. We kijken waar en hoe we God ter sprake kunnen brengen, en hoe we onze familieleden, vrienden, buren en collega’s ervan kunnen overtuigen dat God in hun leven aanwezig is. Die drang om te evangeliseren komt meestal voort uit onzekerheid.
Volgens de bekende priester wijlen Henri Nouwen (1932-1996) is dit vaak een reden voor verdeeldheid. Volgens hem maakt Gods Geest zich het meest overtuigend kenbaar door dat wat Hij voortbrengt: ‘De vrucht van de Geest’. De samenstellende delen van die vrucht, liefde, vreugde, vriendelijkheid … geduld etc. spreken voor zichzelf. En wil je dat aan anderen laten zien, vraag je dan niet af: ‘Hoe kan ik groeien in de Geest?’ Maar stel jezelf de vraag: ‘Hoe kan ik anderen laten geloven in de Geest van liefde, vreugde … etc.!?

Vredegroet
Pastor Harm Jansen, e-mail: harm1.jansen@ziggo.nl.