A word from the pastor

Hoop op de Heer en ontvang nieuwe kracht

Misschien kent u het volgende lied wel:
‘God heeft een plan met je leven. Je bent hier met een doel.
Geloof het diep vanbinnen; het is meer dan een gevoel!’
Maar ook als u dit lied niet kent. Er kunnen momenten in je leven zijn dat je je afvraagt: ‘Waarom overkomt mij dit? Wie helpt mij door deze storm, in deze strijd in deze moeilijke tijd?’ Wat moet je (nog) als je te horen hebt gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent? Als je je baan bent kwijtgeraakt. Eenzaam bent, omdat een geliefde pas is komen te overlijden of weg is door scheiding. En dit is slechts het topje van de ijsberg aan levensvragen. Regelmatig spreek ik mensen die zeggen: ‘Als ik God niet ‘voel’, dan is Hij er ook niet’. Door het zingen van een lied als: ‘Geloof is meer dan een gevoel’, kun je ineens in je hart geraakt worden dat er toch hoop is, toch uitzicht. Ook al begrijp ik helemaal niets van wat mij overkomt of wat er om mij heen gebeurt. Een bijzondere vrede of rust daalt in mijn binnenste neer. Er moet toch iets/Iemand zijn? Net over de drempel van een nieuw jaar moet ik denken aan een ander bekend lied. In het verpleeghuis zing ik dit regelmatig in een kerkdienst of bij een weeksluiting:
Wat de toekomst brengen moge; mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land.
Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen, naar het onbekende land.
‘Hoop op de Heer en ontvang nieuwe kracht’, (Jesaja 40: 31) en verhef uw hart
met lofliederen tot Hem…

Vrede.
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl