A Word from The Pastor

Ere zij God

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ (Lucas 2: 14)

De engelen zongen erover in die donkere nacht bij de herders op de velden van Efratha. Onze God woont in de hemel. Ja, in de hoogste hemel zelfs. Alle macht en eer komt Hem toe. Hij is de Verlosser, de Redder van de wereld. God heeft hemel en aarde gemaakt en alles wat leeft is van Hem. Hij houdt van Zijn schepping, Hij verlangt ernaar verbonden te zijn met alle mensen die Hij gemaakt heeft. Ja, ook hier in dat stukje Koninkrijk van God aan de Merwede. Aan ons wil Hij zijn vrede geven. Vrede op aarde. Vrede in uw hart. Vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede door Zijn mens geworden Zoon Jezus Christus. Hij is onder ons, heel gewoon en tegelijk Koning van de vrede in de hemel. Alle eer aan God over wie wij zingen met NLB 299j: ‘Vrede bij mensen op aarde, waar zijn toekomst al begonnen is. Vrede bij kleinen en groten: Gloria in excelsis.’

Kerstfeest
Deze column is de laatste van dit jaar. Eerst in januari 2021 zal een volgende verschijnen. Het is een enerverend jaar geweest. Door het coronavirus is alles anders geworden.
En toch wordt het ook in 2020 ‘gewoon’ kerstfeest. Het prachtige en overbekende kerstevangelie zal op héél veel plaatsen in de wereld worden gelezen. ‘Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht, werd geboren in Bethlehems stal… Gods belofte wordt heerlijk vervuld, Amen, Gode zij d’ eer.’

Vredegroet
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.