A Word from the Pastor

Een kind is ons geboren
‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst’ ( Jesaja 9: 5).

Een nieuw jaar. Wat zal ons dat brengen?
Gelukkig kan ik ook dit jaar, lezend in mijn Bijbel, tot de ontdekking komen dat God met een doel in de wereld is gekomen. Hij is in Zijn Zoon Jezus Christus gekomen om alles voor allen te zijn. Hij wil alles zijn en geven wat wij nodig hebben. Zo vertellen Zijn namen die vol beloftes zijn. Hij is ons als eeuwige Vader nabij. Wij hoeven ons niet (meer) alleen te voelen. Hij geeft vrede midden in de chaos en onrust van het leven. Als Vredevorst. Hij geeft je raad en wijsheid als een Wonderbare Raadsman. Hij geeft je als Goddelijke Held moed en kracht om verder te gaan.
Jezus Christus, zoon van God, wil in 2021, Anno Domini, echt alles voor je zijn!
Gloria in Excelsis Deo.

Zegenbede en groet
Mag de Here God ons rust geven om zaken te accepteren die wij niet kunnen veranderen. Mag Hij ons de moed geven om zaken te veranderen die wij wel kunnen veranderen. En mag Hij ons de wijsheid geven om het verschil tussen die twee te weten.
Vrede.

Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl