A Word from The Pastor

Dank God in uw gebeden
‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw
gebeden…’ (Filippenzen 4: 6).

Ergens anders zegt de Here Jezus zelf het ook al een keer: ‘Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?’ (Mattheüs 6: 27). Toch hebben we er denk ik allemaal een handje van: we maken ons zorgen over heel veel dingen. Want er is zoveel in je leven om je zorgen over te maken: ziekte en gezondheid, rijkdom en armoede, verleden en toekomst – wat is er veel onzeker en stuk in je leven. Dan kan dit woord van Paulus ook wel wat pijn doen; is dit niet te gemakkelijk gezegd? Aan de andere kant: Paulus weet ervan hoe moeite en tegenslag en onzekerheid je leven kunnen beheersen. En toch zegt hij dat we over niets bezorgd moeten zijn. Dat kan alleen als we ons echt van harte op God richten: Hem alles vragen, met Hem alles delen. En vergeet dan niet te danken voor wat wel goed is, voor wat je wel hebt gekregen. Waar we stoppen met danken, slaat de bezorgdheid toe. En kan God je door zijn Geest niet meer helpen om hiervan los te raken. Vertrouw Hem uw zorgen toe, Hij zal het maken.

Zegenbede en groet
En zo mag ik ook in 2021 mijn (ouderen-) pastorale werk voortzetten. Dankbaar dat ik na een kort, maar hevig corona-ziekbed de krachten weer voel terugkomen. Gedenkt u ons ouderenpastoraat, dat ik samen met de coördinatoren Willy (wijk 1) en Rita (wijk 2) en alle, hier niet met name genoemde, bezoekzusters en -broeders mag verrichten in dit kleine stukje van Gods Koninkrijk aan de Merwede. Meewerkend en dienend tot eer van ons aller Pastor Bonus; Jezus Christus. Hem komt alle eer toe.

‘… Het is niet belangrijk wie plant of begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en begiet hebben hetzelfde doel… Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.’ (1 Korintiërs 3: 5-9).

Vrede
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl