A Word From The Pastor

Een eeuwig leven
‘Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en Hem die u gezonden hebt, Jezus Christus’ (Johannes 17: 3).

Onlangs was ik op pastoraal bezoek bij een gemeentelid die in december afscheid heeft moeten nemen van zijn oudste broer. Een paar dagen daarna is hij overleden.
Deze broeder laat me de rouwkaart zien en de liturgie van zijn uitvaart. Op de voorkant staat die tekst uit Johannes 17: 3. Dit gedeelte uit het Evangelie staat ook wel bekend als ‘Het Hogepriesterlijk gebed.’ De Here Jezus bidt een paar dagen voor zijn sterven aan een kruis op Golgota tot Zijn Vader: ‘Opdat zij allen één zijn’ (vers 21). En, zoals het in vers 2 staat ‘…om aan alle mensen die Hem zijn gegeven het eeuwig leven te schenken.’
Een eeuwig leven is niet: héél lang leven, leven zonder einde, maar het is een kwalitatief anders leven in het nu. Het is écht leven. Veel gelovigen denken dat het eeuwige leven begint als je sterft. Maar dat is niet zo. Het eeuwige leven begint als je vandaag God kent, de enige ware God. Het eeuwige leven begint als je Gods Zoon Jezus Christus kent.
Hij die door zijn Vader in de wereld is gezonden om (bekeerde en wedergeboren) mensen te redden.
Wij zitten soms zo vast aan het leven hier op aarde, dat het er op lijkt dat ons aardse leven het eeuwige leven is. Maar ook dat is niet zo. Het aardse leven is tijdelijk. Alle vreugde en voorspoed daarin is tijdelijk, net als alle verdriet en tegenslag. In het koninkrijk van God, waarvan we als gelovigen deel uitmaken, gaat het ten diepste niet om het aardse, maar om het eeuwige leven. En dat begint niet straks als we komen te sterven, maar nu al, hier op aarde: als we de enige ware God en zijn Zoon Christus kennen, dan hebben we het eeuwige leven.
Ken je hem? Houd je van hem? Weet je dat Hij jou liefheeft?
En aanvaard je die liefde? Dan heb je het eeuwige leven!

Vredegroet
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.