A Word from The Pastor

Volmaakte liefde sluit angst uit
‘De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit… In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden’ (1 Johannes 4: 18).

In deze pandemietijd met avondklokrellen en vaccinatiestress kan een mens angstig worden. Begrijpelijk. Vaak laten we ons in ons leven leiden door angst. We zijn bang voor wat de toekomst brengt. Wie bang is, iemand die angst kent, kent Gods volmaakte liefde niet. Dat is denk ik voor verreweg de meesten van ons een zeer confronterende uitspraak. Maar het is altijd de confrontatie die in Jezus naar ons toekomt. Een liefdevolle confrontatie dus. Pijnlijk, maar genezend en bevrijdend.
Als je bang bent, als je angstig in het leven staat, laat je dan liefhebben door God. Want Hij wil ook jouw God zijn. God is liefde, zo staat het even hiervoor in deze brief van Johannes. Hij is onuitputtelijke en onuitsprekelijke liefde. Hij heeft jou lief. Daarom hoef je niet bang te zijn. Hij weet dat er nog vaak angst in je is. Angst voor wat komen gaat. Angst voor de toekomst. Angst dat je niet gezien wordt. Angst voor onzekerheid. Maar Hij zegt tegen je: ‘Wees niet bang. Dit is de weg om van je angst los te komen: geef je over aan Mijn volmaakte liefde in Jezus Christus; Mijn geliefde Zoon’. God heeft ook jou lief met een volmaakte liefde. Waar liefde is, is geen ruimte meer voor angst. Laat je vullen met Zijn liefde. Wees vervuld van Zijn Geest. Bij Hem ben je veilig.

Ga met God en Hij zal met je zijn!
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.