A Word from The Pastor

Op weg naar Pasen, 40 dagentijd …

‘De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef… Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf’ (Johannes 10: 17).

De weken naar Pasen toe heten in de traditie van de christelijke kerk de veertigdagentijd. Het is een tijd van bezinning en verootmoediging. Mensen nemen zich voor af te zien van voedsel of iets anders. In de katholieke kerk krijgen mensen op Aswoensdag (eerste dag van 40 dagentijd) een kruisje op hun voorhoofd van as door de priester als start van de ‘Vastenperiode’.
Voor mij is deze periode op weg naar Pasen steeds meer een tijd van stille verwondering (geworden). God de Vader, die ik ken uit de Bijbel leer ik steeds meer zien als een liefdevolle God die zijn eigen Zoon geeft om af te rekenen met de zonde van de wereld. Hij had zijn eigen geliefde Zoon, in wie Hij al zijn vreugde vond, voor mij over. Hier kijk ik Hem recht in Zijn hart dat vol is van liefde en genade!
Ik kom steeds meer onder de indruk van dat mysterieuze samenspel tussen de Vader en de Zoon. Heel lang heb ik gedacht dat het de Vader was die Jezus de opdracht gaf om naar de wereld te gaan. En dat Hij als een ‘mak’ lammetje ging.
Maar wat hoor ik Jezus als de goede herder zegen in Johannes 10?
‘Ik geef mijn leven (voor mijn schapen), niemand neemt het’.
Ook al zijn het mensen die Jezus zullen doden. Ook al is het God zelf die besloten heeft dat zijn eigen Zoon moet sterven.
Jezus doet gehoorzaam wat zijn Vader Hem opdraagt, maar het is volkomen Zijn eigen verlangen, Zijn eigen keus. Hij geeft Zijn leven voor jou en mij. Dat is genade: God leren kennen in Jezus als een gevende God.

Goede tijd van 40 dagen bezinning en inkeer gewenst op weg naar Pasen!
Vrede.
Pastor Harm Jansen, harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl,
0649594893.