A word from the pastor


Bidden

‘Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Bid onophoudelijk.’
Romeinen 12: 12 (Bijbel in gewone taal)

Als er moeilijke en verdrietige dingen in je leven gebeuren, ben je zomaar van slag en uit je evenwicht. Tegenspoed ondervinden is ook moeilijk. Maar God is bij je. Zoek je houvast en troost bij Hem. Zo kun je standvastig door het leven gaan, ook in je moeilijke perioden. Blijf daarom onophoudelijk bidden. Dat is Gods uitnodiging om niet te stoppen met beseffen dat je een geliefd kind van de Vader bent. Het gaat dan niet om een veelheid van al dan niet mooie woorden. Nee, Hij wil niets liever dan dat je altijd gelovig leeft in zijn genadige aanwezigheid. Wees vol verlangen naar de Vader. Als je onophoudelijk verlangt, is dat je onophoudelijke gebed.

En verder
In het bericht van ds. Mink is al melding gemaakt van het plotselinge overlijden van zr. Jenneke van Dodewaard-van Soelen op de leeftijd van 75 jaar. Zij was ‘meegeregistreerd’ lid van de gemeente en echtgenote van br. Herman van Dodewaard. Door haar huwelijk en gesprekken met ouderling Hilgeman tijdens huisbezoeken kwam er een ‘kennen’ van Jezus Christus als haar Verlosser en Heer. Tijdens de afscheidsdienst maandag 20
januari in het Afscheidshuys Valckenhorst mocht ik voorgaan in gebed, uit de Bijbel lezen en de troostrijke woorden overdenken uit Jesaja 40: ‘Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Een eeuwige God is de Heer… Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput… Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht…’
Wilt u om deze broeder, die op 7 januari jl. nog zijn 80ste verjaardag vierde, heen staan en hem in uw gebeden gedenken?

Ga met God!
pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.