A Word from The Pastor

Op weg naar Pasen, 40 dagentijd …
‘Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden’ (Romeinen 5: 19).

Zo halverwege de 40 dagentijd op weg naar Pasen denk ik vaak aan het waarom van Jezus’ lijden en sterven. In mijn hoofd zit als het ware vast gebeiteld dat Jezus Christus is gekomen om te sterven voor onze zonde. Maar wat is nu het diepste wezen van de zonde?
Zonde is: dat we de nabijheid van God niet meer kennen, omdat we eruit weggelopen zijn. Zonde is dat ik met mijn rug naar God toe leef met als gevolg dat Hij mij niet liefdevol kan aankijken. Zonde is dus veel erger dan dat je zo nu en dan of zelfs heel vaak verkeerde dingen doet, verkeerde gedachten hebt of verkeerde woorden spreekt. En daarom is ook Gods genade iets veel groters dan alleen dat onze zonden vergeven worden. Genade is dat het weer helemaal goed is tussen God en mij.
Verzoening. Dat ik weer word aangenomen als Gods geliefde kind. En dat kan alleen maar door Jezus: ‘Uw genade is mij genoeg, om Jezus’ wil’.
Door de ongehoorzaamheid van de eerste mens, Adam (en Eva), kwam de zonde in de wereld en werd de relatie met God verbroken. Door het werk van die ene unieke mens Jezus, die God en mens is tegelijk, is door Zijn lijden en sterven aan het kruis alles wat in ons leven scheef is weer recht gezet.

Voorjaarsvrij en groet
Weer terug van een midweek voorjaarsvrij en verlangend naar Pasen en het voorjaar, groet ik u hartelijk in verbondenheid met ‘de verrezen Christus’, onze opgestane Heer!
Vrede.
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06 49594893