A Word from The Pastor

Op weg naar Pasen, 40 dagentijd …
‘In het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’
Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Matteüs 27: 46.

Bij het verschijnen van dit nieuwsitem is de 40 dagen tijd bijna ten einde en staan we aan het begin van de ‘Stille Week’. Een periode om stil te staan bij alle pijn en gebrokenheid in ons leven.
Volgende week is het Goede Vrijdag. Op Golgota liet de Vader Zijn geliefde Zoon Jezus alleen. Drie uren van dichte duisternis en totale verlatenheid. De verbondenheid tussen God de Vader, de Zoon en de heilige Geest wordt verbroken om vervolgens ons op te kunnen nemen in hun gemeenschap.
Beleef die dag in (gelovige) verwondering dat Jezus wordt verlaten opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. Ook als er in je eigen leven verdriet is om geliefden die gestorven zijn. Want God is geen God van doden, maar van levenden, (Matteüs 22: 32b). Hij schaamt zich niet om naar mensen genoemd te worden: ‘Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jacob’, (Exodus 3: 6). God de Vader blijft zo, ook al zijn zij gestorven met hen in een levende verbondenheid staan. Wie sterven in Christus, leven voor God. Wees blij en verheug u in hun hemelse leven vanwege Jezus’ aardse dood en opstanding. Want het is Stille Zaterdag geweest, Paas Zondag breekt aan: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

Vrede,
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49594893.