A Word from The Pastor

De wet van de Geest…
heeft ons bevrijd…
‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijdt van de wet van de zonde en de dood’ ( Romeinen 8: 1-2).

Als ik maar leef naar de 10 geboden en goed m’n best doe, ja, dan hoef ik niet bang te zijn om te sterven en voor God te verschijnen. In mijn ontmoetingen en gesprekken met mensen hoor ik dat (best) vaak. Niet bang hoeven zijn, want ik heb het goed gedaan. Maar Paulus zegt het hier in de Romeinenbrief toch net een beetje anders! Niet de wet (van de zonde) maar Gods Geest leidt ons naar het eeuwig leven. ‘Je bent bevrijd van de wet van
de zonde en de dood! Je hebt de heilige Geest ontvangen.’ De weg van de zonde en het pad van de dood vormen niet langer de richting van je leven. Je wordt geleid door Zijn Geest die in je woont. Jouw nieuwe wet is Christus Jezus zelf. Zijn leven, Zijn licht en Zijn liefde trekken een spoor in jouw leven als jij je laat leiden door Gods heilige Geest. Geef je gewonnen aan dat leven. Ga je weg niet in eigen kracht. Leef als Gods geliefd kind, in de
vrijheid van de Geest. Leef zo, na de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus toe naar het Pinksterfeest. De uitstorting van vreugdevolle levenskracht van boven.

Aan God alle eer!

Verantwoording en zegengroet
Dankbaar gaven enkele bezochte gemeenteleden geld aan mij mee. Voor resp. ds. Vogelaar/zending, een Paasgroet en de Kerkbalans ontving ik bijdragen onder couvert. Waarvan acte.
Onder Gods zegen mogen wij een nieuwe week ingaan op weg naar het Pinksterfeest in mei. ‘En Jezus hief Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende werd Hij opgenomen in de hemel. De discipelen brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden’ (Lucas 24: 51-52).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 0649594893.