A Word from the Pastor

Blijf wachten op de belofte van de Vader
‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader… in
vervulling gaat’ (Handelingen 1: 4).

13 mei is het Hemelvaartsdag. Een goede week na 5 mei, Bevrijdingsdag. Op die dag dat de Here Jezus werd opgenomen in de hemel had Hij nog een interessante discussie met zijn discipelen. Levend onder de bezetting van het Romeinse keizerrijk vroegen zij aan Hem: ‘Wanneer wordt U koning van Israël?’
Een vraag direct nadat Jezus hun had opgedragen niet uit Jeruzalem weg te gaan en te wachten. Wachten waarop? Op de komst van de Geest, zoals Hij zojuist had verteld. ‘Want mijn Vader heeft beloofd om jullie de heilige geest te geven.’
Hadden de discipelen dan niet goed geluisterd?
Wisten ze niet van Gods beloften? Dat Hij het leven op aarde nieuw wil maken? Niet met een beslissende veldslag zoals een D-day die in 1944 de opmaat was voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar wel door de Heilige Geest te geven. En zoals Jezus zijn leerlingen toen opdroeg om te wachten op de vervulling van die belofte, zo geldt het
vandaag voor ons nog steeds om open te staan voor nieuwe vervulling met de Heilige Geest.
Wacht op Gods Geest! Hij is gekomen en komt steeds opnieuw om je leven te vernieuwen door liefde, kracht en goedheid!

 

Verantwoording en zegengroet
In de brievenbus van het Kerkelijk Bureau heb ik deze week weer een envelop met inhoud mogen afgeven. Bestemd voor het mooie werk van ds. Vogelaar op het zendingsveld. Tegelijk nam ik het zakje voor het Verjaardagsfonds mee om dat af te geven in de Kievitlaan. Dank voor uw giften en gebed.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen (2 Korintiërs 13: 13).

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 0649594893