A Word from the Pastor

Het eind der tijden
‘Aan het eind der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn Geest uitgieten’
(Handelingen 2: 17).

Het einde der tijden, de eindtijd. Wie denkt er in deze door een wereldwijde pandemie getroffen tijd niet aan deze woorden die je op tal van plaatsen in de Bijbel kunt nalezen? Ook Petrus begint ermee als hij op die eerste Pinksterdag gaat spreken. Hij doet dat als het ware met de Bijbel in zijn hand. Hij heeft Jezus vaak de Schriften horen citeren en is wat dat betreft een goede leerling. Hij haalt woorden van de profeet Joël aan, gesproken in een ver verleden, maar uitzonderlijk actueel. Want vandaag gebeurt het: God giet Zijn Geest uit over alle mensen. Dat wijst op iets spectaculairs. Uitgieten: het is als een geweldige plensbui. En als je op dat moment buiten bent, raak je volkomen doorweekt. Wat mij opvalt in die woorden is dat de Geest op alle mensen (HSV, alle vlees) wordt uitgestort.
Alle mensen, dus: de Geest is er niet voor een handjevol uitverkorenen, maar God deelt de goede gave van zijn Geest uit aan iedereen. Pinksteren is geen elitefeest voor kerkvolk, maar een volksfeest voor alle mensen.

Tenslotte
Rond de Pinksterdagen ben ik een lang weekend (20-25 mei) elders en zal deze rubriek een keer ontbreken. In Christus verbonden.
‘En houd dit voor ogen: Ik (Jezus) ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28: 20).
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 0649594893.