A Word from the pastor

En de vrucht van de Geest is…  …liefde
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5: 22-23).

Nu het pinksterfeest achter ons ligt kun je je wel eens afvragen: ‘En nu dan, wat merk ik van Gods Heilige Geest in mijn leven?’ Een verhelderend hoofdstuk in de Bijbel hierover is te vinden in Paulus’ brief aan de Galaten. De apostel schrijft daar uitgebreid over een ‘leven’ door de Geest. Nadat hij in de eerste verzen van hoofdstuk 5 de oproep heeft gedaan om jezelf niet weer een slavenjuk (van de wet van de besnijdenis) op te leggen, maar te leven in vrijheid, legt hij vervolgens uit dat je door de Geest mag hopen en verwachten dat je door het geloof als rechtvaardigen door God wordt aangenomen (Galaten 5: 5).
Wat een boodschap, wat een Evangelie!
Laat je dus leiden door de Geest en laat zo de vrucht van die Geest tot bloei komen in je leven. Het is opvallend dat Paulus spreekt over ‘vrucht’, in enkelvoud dus. Deze ene vrucht wordt als het ware opgedeeld in een achttal partjes, want op het woord liefde volgen nog acht andere woorden. Maar uiteindelijk gaat het in al die vruchtdelen om de ene vrucht van de liefde. Deze vrucht groeit in een geleidelijk proces waarin de Geest aan het werk is. Zo wordt duidelijk dat we niet zelf die vrucht kunnen produceren door onze eigen inspanning: het is het groeizame werk van de Geest van Christus. Hij wil de allesomvattende liefde van God in onze levens tot uitdrukking brengen en hij doet dat naar de mate waarin we verbonden zijn met Jezus.
Wie in Hem blijft, draagt vrucht, veel vrucht.

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 0649594893.