A Word from The Pastor

En de vrucht van de Geest is: …vrede
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ (Galaten 5: 22-23)

Ondanks instellingen als de VN en de NAVO is het er met de wereldvrede, na twee wereldoorlogen in de 20ste eeuw, niet veel beter op geworden in de wereld. Oorlogen en dreiging van oorlogen zijn momenteel aan de orde van de dag. Ook andersoortige
conflicten en ‘gewone’ ruzies tussen buren, vrienden en binnen families en gezinnen kunnen het begrip ‘vrede’ een heel andere lading geven.
Want…
In het rijtje van de vrucht van de Geest, dat wil zeggen de werking van Gods Geest in ieder mens die daarvoor openstaat, komt ook het vruchtdeeltje ‘Vrede’ aan bod. En waar krijgen we hier meer zicht op dan in het leven van de Heer Jezus? Als Hij is opgestaan, verschijnt Hij aan Zijn leerlingen. Hij wenst hun vrede toe en blaast de Heilige Geest over hen (Johannes 20: 22). Dat is een kostbaar en markant moment. De Vredevorst zegent zijn volgelingen: ‘De HEER wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u vrede.’ Tot op de dag van vandaag krijgen ook wij aan het einde van een kerkdienst deze zegengroet mee. Deze vrede maakt ons van binnen heel, want daar begint het: als de vrede van Christus in je hart woont. Leven als volgeling van Jezus in Zijn koninkrijk is daarom ook altijd: een vredestichter zijn. Sta daarom open voor Gods Geest en bidt om een vrijheid die Zijn vrede met zich meebrengt.

De vrede van God de Vader en de vrede van Jezus Christus en de vrede van de Heilige Geest is met u allen!
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 0649594893.