A Word from the Pastor

De vrucht van de Geest is:…geduld
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5: 22-23).

‘Geduld is een schone zaak’. Het is een mooi spreekwoord, dat ook vandaag de dag voor velen van ons dagelijks een moeilijke opgave is. Want o, o, wat is dat vaak lastig in praktijk te brengen. Wachten op een uitslag voor een examen, een doktersonderzoek, of alleen al te moeten wachten voor een stoplicht, of in de rij bij de kassa in de supermarkt. En, een spaatje dieper, hoe lang moeten wij nog wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus?
Lankmoedigheid – dat is het oude woord voor geduld. Juist in het leven van een christen vraagt dit om de moed om lang te wachten. Want soms moet je heel lang wachten tot de situatie verbetert, tot de ander een stap in jouw richting zet, tot er een zichtbare verandering in je eigen leven tot stand komt. Als je de moed hebt om lang te wachten en om erop te rekenen dat God toch aan het werk is, dwars door alles heen en vaak onzichtbaar voor jou – dan ben je geduldig. En je voelt wel aan: dat krijg je niet zelf voor elkaar. Dat gebeurt alleen als Gods Geest in je werkt en je vrucht laat dragen.

Met Psalm 131 sluit ik af:
Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blijk,
ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.
Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid.

De Heilige Geest is met u allen!
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06 49594893.