A Word from The Pastor

…Zachtmoedigheid
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ Galaten 5: 22-23

‘Wie zichzelf beheerst is sterker dan wie een stad inneemt.’
Ik meen dat dit een gezegde is uit het Spreukenboek van Salomo. Samen met onder meer Job en Prediker behoort dit Bijbelboek tot de poëtische en wijsheid boeken van de Bijbel.
Ik moet vaak aan deze spreuk denken, omdat het mij bepaalt bij de kracht van het jezelf tot de orde roepen en jezelf te beheersen, als eigenwijsheid weer eens de overhand dreigt te krijgen.
Ook die ene vrucht van de liefde die de Geest werkt komt tenslotte tot uitdrukking in zelfbeheersing. Er kunnen dingen in je leven gebeuren die je gemakkelijk verleiden tot een verontwaardigde en verongelijkte reactie. Boosheid en eigenzinnigheid liggen telkens op de loer in het jachtige leven van de 21ste eeuw. Maar er zijn meer verleidingen waardoor we op de proef worden gesteld.
Wat is het dan belangrijk en waardevol als de liefde van Jezus’ Geest in je uitwerkt dat je jezelf in de hand houdt, of liever gezegd: dat je jezelf aan de hand van de Heer toevertrouwt.
Hij is het zelf die in jou een kracht werkt waardoor jij niet valt voor de verleiding. Of, om het zo te zeggen, je op het rechte pad houdt. Zo vindt de strijd tegen zonde in je leven plaats en breekt het nieuwe leven van Gods Koninkrijk door de Geest door.
Wie zichzelf beheerst, is sterk en laat Jezus Heer over zijn leven zijn!

Gebed: Heer Jezus, bij heel veel mensen staat u bovenaan de ranglijst. U bent de Bron waaruit Levend Water ontspringt.
U bent de Ware Wijsheid, onze oriëntatie; wij luisteren graag naar uw woorden! Sluit ons en allen die ons lief en dierbaar zijn in Uw hart. Amen.

Vredegroet.
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06 49594893