A Word from The Pastor

Laat u leiden door de Geest
‘Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten’ (Galaten 5: 16).

In de vorige 10 rubrieken heb ik geschreven over de vrucht van de Geest. Daarmee hoop ik enig inzicht te hebben gegeven in het vaak onzichtbare werk van de Heilige Geest. Dit werk speelt zich af in je binnenste. Gods Geest werkt aan de ‘redding’ van je ziel. Belangrijk is een verlangen in je hart om in ‘vertrouwelijke omgang met je Heer elke dag te leven.
(Gods verborgen omgang vinden, zegt psalm 25, zelfs).
Maar in een ons hart is een strijd gaande. Je bent je er de ene keer meer bewust van dan de andere. Maar die strijd is er echt. Het is de strijd tussen wat jij zelf wilt, als mens die nog vaak probeert los van God te leven, en wat Hij met zijn Geest door jou heen wil doen. Geloof dat de Heilige Geest in jou woont. Geef Hem de ruimte om al je verlangens om te buigen in de richting die bij die verborgen omgang met Hem past. Wees niet gericht op je eigen verkeerde verlangens. Laat je verlangens aanraken door Zijn Geest zodat ze goed worden. God zegt op dit moment tegen ons: ‘Laat je leiden door mijn Geest.’

Gebed
Hemelse Vader, U aanbid ik, Schepper en onderhouder van het heelal. Jezus Christus, Zoon van God, U aanbid ik, Redder en Heer van de wereld. Heilige Geest, U aanbid ik, Vernieuw mijn leven. Amen.

Vredegroet.
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93.