A Word from the pastor

God is liefde

‘Al sprak ik de talen van alle mensen – had ik de liefde niet… Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ (1 Korintiërs 13: 1 en 13)

14 februari, de jaardag van Sint Valentijn. Al sinds 296 een feestdag in de Rooms Katholieke traditie. Ook ‘in de wereld’ wordt hier uitgebreid aandacht aan gegeven. Liefde, een woord dat uitdrukking geeft aan een levenslange verbondenheid tussen een man en een vrouw in het huwelijk. Ouderliefde als het gaat om (groot-)vader/moeder en hun (klein-)kinderen. Ontluikende liefde als een jongen gevoelens krijgt voor een meisje in de klas. Broederliefde voor de kameraadschap tussen jongens onderling. Ook kun je de liefde bedrijven. Als je zonder angst en met de nodige behoedzaamheid bij elkaar bent. Of zoals ik ergens las: ‘… iets waarbij lichaam en geest van top tot teen, van voetzool tot orbitofrontale cortex betrokken zijn’.
In de Bijbel wordt ons christelijk geloof heel vaak vergeleken met de huwelijkse liefde tussen man en vrouw. Hoe mooi is het als je dan mag ervaren, zoals de apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief: ‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is… en wij hebben die leren kennen door Jezus. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. …De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit.’

Zegengroet,
Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.