A Word from The Pastor

Rechtvaardig voor God, in Christus
‘Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen’ (Romeinen 8: 10).

Ik ben me ervan bewust dat spreken over een leven na dit leven bepaalde risico’s met zich meebrengt. Ik ben nl. opgevoed in de vrijgemaakt gereformeerde traditie met een sterke overtuiging dat wij in het verbond als (ware) gelovigen zijn aangenomen en eeuwig leven ‘hebbe’. Maar door een sterke nadruk op Gods uitverkiezing doe ik het bevindelijk gedachtegoed van de ‘toe-eigening des heils’ wellicht tekort. Maar genoeg over deze theologische bespiegelingen over mijzelf. Laten we ons door Gods Geest genadig laten leiden in deze (geloofs-)materie. Ja, want we zijn nog steeds sterfelijk. Maar als Christus in ons leeft, is er leven. Ja, er is nog steeds zonde in ons leven, maar Gods Geest schenkt vergeving! Zo zijn wij door God de Vader als rechtvaardigen aangenomen. Hij ziet ons als goede mensen, zeer goed zelfs. Zo mag je dus ook jezelf zien, door de kracht van Gods Geest die in je is. ‘Want als de Geest van Hem die ‘Jezus’ uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die ‘Christus’ heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door Zijn Geest, die in u leeft’ (vers 11). Maar daarover een volgende keer.

Gebed en groet
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
En overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
Zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God,
Op U vertrouw ik.’

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93